http://www.vnuspa.org
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)
Nguyễn Đạo Huân

Trích Tuần Báo Văn Nghệ ÚC-Châu, ngày 24-07-2008 và ngày 31-07-2008

(Tiếp theo)