About Us
Main menu
Số truy cập: 7049490
Lớp Nhiếp ẢnhDateView
VNUSPA THỰC TẬP CHÂN DUNG07/21/142049
VNUSPA & Mùa Hè 2014 07/02/141263
BÀI THỰC TẬP CHÂN DUNG 06/24/141191
Bài Tập "Cô Dâu Nỗi Loạn "06/19/141196
Cái Nh́n Nhiếp Ảnh03/10/141242
VNUSPA Chuẩn Bị TRIỂN LĂM 201311/11/131307
Lớp Chụp Chân Dung 201310/22/131259
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Studio 201305/13/131723
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Portraiture05/07/131620
Thực Tập Chụp Lễ Hội HOA ANH ĐÀO04/08/131702
Mừng Lễ Phục Sinh-Nhà Thờ CTTĐ Việt Nam-Arlington Virginia - 201304/01/132011
THỰC TẬP CHỤP CHÂN DUNG03/25/131560
Mừng Bổn Mạng Lớp NA GIUSE(Joseph)03/18/131397
Sinh Hoạt VNUSPA Trong Ngày Triển Lăm Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế 201211/27/121870
VNUSPA & LỄ BẾ GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH NIÊN KHÓA 201211/27/121421
Hợp Cuối Khóa Lớp Nhiếp Ảnh 10/22/121525
VNUSPA picnic09/17/121643
Phóng Sự & Tài Liệu09/10/121587
VNUSPA Tham dự PICNIC cùng Giáo Xứ CTTĐVN08/20/121710
Tiệc Tri Ân07/18/121738
FLASH07/10/121886
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TRI ÂN07/09/121929
THÔNG BÁO07/01/121502
Photography Class still life 06-201206/20/121721
VNUSPA TAI SPRINGFIELD 201206/17/121764
Sáng Tác Ảnh Tại Springfield VA 06-09-201206/12/121860
THÔNG BÁO06/07/121751
THÔNG BÁO 06/01/121739
Bố Cục Trong Nhiếp Ảnh05/21/122222
MOTHER DAY 201205/14/121984
Buổi Học Sáng Tác Ảnh Đầu Tiên04/30/121893
Lớp Nhiếp Ảnh ( Tuần thứ 3)04/26/121849
THÔNG BÁO04/20/122041
Photography Class 04-15-201204/16/122372
Lớp Nhiếp Ảnh Tuần thứ 2 - 201204/12/122193
Lớp Nhiếp Ảnh -01-04- 201204/02/122116
Khai Giảng Lớp Nhiếp Ảnh năm 201203/26/122554
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc