About Us
Main menu
Số truy cập: 7100113
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân
VN-USPA & Lê-Ngọc-Minh giới thiệu (07/16/08)


Nhiếp ảnh gia Nguyễn-Minh-Tân cư ngụ tại Houston, Texas. Ông sinh hoạt nhiếp ảnh nghệ thuật trong 7 năm qua. Ông đă từng săn ảnh qua các tiểu bang Arizona, Utah, Colorado… qua Việt Nam và Trung Quốc.

Trong các cuộc thi ảnh tại Mỹ và khoảng 20 quốc gia khác trên thế giới, ông đă đoạt được 62 huy chương Vàng, Bạc, Đồng và bằng Tưởng lệ… Hội ảnh PSA (Photographic Society of America) trong bốn năm liền, 2003-2006, liệt kê ông vào danh sách “Top 20 North American Photographers” và năm 2005 trao tặng ông tước hiệu P PSA (P = Proficiency). Trong năm 2007, ông đă triển lăm ảnh hai lần tại viện đại học Houston, Clear Lake. Ông không c̣n tham dự các cuộc thi ảnh kể từ 2007.

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quư độc giả một số h́nh ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn-Minh-Tân.(Tiếp theo)
 
Page: 1 2 3 4     Lần đọc: 11083 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc