About Us
Main menu
Số truy cập: 7049506
 Boards of members / Hội đồng quản trị

Phạm Josephhoa
President / Chủ tịch

Hiep Hoang
Internal Vice / Phó nội vụ

Vơ Phú
External Vice / Phó ngọai vụ


Hank Le
Art Council / Pho Chu Tich Hoi Dong Nghe Thuat


Trung Vu
Uy Vien Thuong Truc 1

Kha Ly
Uy Vien Thuong Truc 2
  Advisors / Hội đồng cố vấn

Le N. Minh


Nguyen Anh Minh


Bui Thu, Ph.D


Nguyen Ngoc Bich, Ph.D
 Boards of executive / Hội đồng điều hành


Thang Nguyen
Giam doc


Hung Vu
Pho Giam Doc Ngoai Vu


Thong Vu
Pho Giam Doc Noi Vu


Yen Nguyen
Thu Quy


Sang Tran
Uy Vien Thuong Truc 1


Chau Lam
Uy Vien Thuong Truc 2


An Phan
Uy Vien Thuong Truc 3


Vu Tran
Uy Vien Thuong Truc 4
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc