About Us
Main menu
Số truy cập: 6930036
  
LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN
( miễn phí )
Khai giảng vào Chúa Nhật 9/17/2017 tại Hội Trường Giáo Dục
 và kết thúc vào Chúa Nhật 12/17/2017
Chương tŕnh học mỗi Chúa Nhật từ 2 PM - 5 PM. 
 1. Trang bị kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết để chụp những bức ảnh đẹp
 2. Du ngoạn để chụp h́nh ngoại cảnh 
 3. Hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 4. Xin ghi danh với Thông Vũ: 408-387-3347 | thong_vu72@yahoo.com15 Bai Moi DangDateView
08/06/17101
May 7,2017 REVOLUTIONARY WAR 05/26/17195
04/14/17231
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16493
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16367
12/20/16427
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16542
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16495
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16627
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16495
Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/21/16726
Slideshow Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/20/16485
Merry Christmas 201611/15/16471
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 11-13- 201609/27/16723
Xem hội hoa đào ở công viên Ueno - Tokyo04/29/16778
15 Bai Doc Nhieu NhatDateView
Sử dụng Layer Mask trong Photoshop 04/05/1238610
Máy Ảnh Rolleiflex Song Kính05/08/0838420
Lễ Măn Khóa Nhiếp Ảnh Cấp 1-205/20/0831526
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 200505/13/0830090
Triết lư khỏa thân của Dương Quốc Định 12/15/0820444
Máy Ảnh Kodak Retina05/08/0819370
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)08/01/0816668
Máy Ảnh Exakta Và Praktica05/08/0814271
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0813990
Catalog 195305/06/0813282
Catalog 195405/06/0812662
Sơ Lược Về Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam06/15/0810994
Herb Ritts - Một biệt tài 12/14/0810771
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân07/16/0810409
Kỷ Sư Dương Trung Hiếu là "Ai"?04/16/0910359
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc