About Us
Main menu
Số truy cập: 6951972
  
LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN
( miễn phí )
Khai giảng vào Chúa Nhật 9/17/2017 tại Hội Trường Giáo Dục
 và kết thúc vào Chúa Nhật 12/17/2017
Chương tŕnh học mỗi Chúa Nhật từ 2 PM - 5 PM. 
 1. Trang bị kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết để chụp những bức ảnh đẹp
 2. Du ngoạn để chụp h́nh ngoại cảnh 
 3. Hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 4. Xin ghi danh với Thông Vũ: 408-387-3347 | thong_vu72@yahoo.com15 Bai Moi DangDateView
08/06/17123
May 7,2017 REVOLUTIONARY WAR 05/26/17217
04/14/17256
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16532
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16398
12/20/16453
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16592
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16546
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16736
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16539
Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/21/16770
Slideshow Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/20/16511
Merry Christmas 201611/15/16508
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 11-13- 201609/27/16757
Xem hội hoa đào ở công viên Ueno - Tokyo04/29/16817
15 Bai Doc Nhieu NhatDateView
Sử dụng Layer Mask trong Photoshop 04/05/1238758
Máy Ảnh Rolleiflex Song Kính05/08/0838664
Lễ Măn Khóa Nhiếp Ảnh Cấp 1-205/20/0831703
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 200505/13/0830226
Triết lư khỏa thân của Dương Quốc Định 12/15/0820527
Máy Ảnh Kodak Retina05/08/0819507
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)08/01/0816734
Máy Ảnh Exakta Và Praktica05/08/0814373
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0814066
Catalog 195305/06/0813338
Catalog 195405/06/0812723
Sơ Lược Về Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam06/15/0811117
Herb Ritts - Một biệt tài 12/14/0810799
Kỷ Sư Dương Trung Hiếu là "Ai"?04/16/0910656
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân07/16/0810476
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc