About Us
Main menu
Số truy cập: 6830233
Bài Học Nhiếp ẢnhDateView
Bố cục trong nghệ thuật nhiếp ảnh08/29/131803
Làm chủ bố cục khi chụp ảnh08/29/131845
Các nguyên tắc Bố Cục.08/29/132140
Hăy nắm vững cách sử dụng máy ảnh Digital08/29/131734
Happy Birthday Josephhoa 201305/21/131056
RAW vs JPEG – Định dạng để chụp ảnh 04/08/122621
Chụp ánh sáng trong nhà - những điều căn bản04/08/122504
Phương pháp chụp ảnh dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp04/08/124036
Hiểu về tốc độ màn trập04/08/122870
Chụp ảnh dưới trời mưa12/08/112084
Căn bản về DSLR11/10/112917
Chụp đêm11/10/112026
Ảnh RAW11/10/112557
Ống kính và các thông số11/10/112022
Cách dùng đèn flash11/10/112322
Chụp chuyển động nhanh11/09/111704
Circular Polarizer - The Basics01/15/102750
How to use off camera flash01/15/102251
Pocketwizard on SB-800/900 Setup01/15/102050
How to use Flash Tutorial01/15/102209
Custom White Balance Presethttp01/15/102372
Macro Photography Tutorial01/15/102039
DX and FX Explantation01/15/101986
Một số bài học về Digital Photography.#401/15/102219
Một số bài học về Digital Photography. #301/15/101943
Một số bài học về Digital Photography #201/15/101911
Một số bài học về Digital Photography #101/15/102775
Create snow effects with Photoshop - Week 2306/17/092017
Flash Technique11/22/082531
Fashion Photography Lighting Techniques - Tutorial Preview11/22/082305
Macro Water Drops11/22/082258
Photography: How to Make A Splash11/22/082282
K10D: How to capture water droplets11/22/082217
Canon EOS 5D Mark II hands on EXCLUSIVE - EOS 5D comparison11/02/082155
Episode 2 , DIY Photo Studio Product Lighting10/30/082021
Episode 13 , Beautiful Photo Studio Portraits w/ One Light10/29/082194
Basic Posing Techniques- Posing Women 10/29/082251
Confessions of a Photographer - Episode 0610/28/082075
Confessions of a Photographer - episode 0510/28/081970
Confessions of a Photographer - episode 0410/28/081931
Confessions of a Photographer - episode 0210/28/081968
Confessions of a Photographer - episode 0110/28/082138
Professional Photography Secrets10/28/082154
The perfect shot10/27/082337
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc