About Us
Main menu
Số truy cập: 6830202
Lớp Nhiếp ẢnhDateView
VNUSPA THỰC TẬP CHÂN DUNG07/21/141858
VNUSPA & Mùa Hè 2014 07/02/141111
BÀI THỰC TẬP CHÂN DUNG 06/24/141041
Bài Tập "Cô Dâu Nỗi Loạn "06/19/141051
Cái Nh́n Nhiếp Ảnh03/10/141085
VNUSPA Chuẩn Bị TRIỂN LĂM 201311/11/131162
Lớp Chụp Chân Dung 201310/22/131116
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Studio 201305/13/131581
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Portraiture05/07/131473
Thực Tập Chụp Lễ Hội HOA ANH ĐÀO04/08/131562
Mừng Lễ Phục Sinh-Nhà Thờ CTTĐ Việt Nam-Arlington Virginia - 201304/01/131863
THỰC TẬP CHỤP CHÂN DUNG03/25/131414
Mừng Bổn Mạng Lớp NA GIUSE(Joseph)03/18/131251
Sinh Hoạt VNUSPA Trong Ngày Triển Lăm Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế 201211/27/121726
VNUSPA & LỄ BẾ GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH NIÊN KHÓA 201211/27/121291
Hợp Cuối Khóa Lớp Nhiếp Ảnh 10/22/121383
VNUSPA picnic09/17/121494
Phóng Sự & Tài Liệu09/10/121448
VNUSPA Tham dự PICNIC cùng Giáo Xứ CTTĐVN08/20/121555
Tiệc Tri Ân07/18/121590
FLASH07/10/121756
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TRI ÂN07/09/121798
THÔNG BÁO07/01/121370
Photography Class still life 06-201206/20/121587
VNUSPA TAI SPRINGFIELD 201206/17/121634
Sáng Tác Ảnh Tại Springfield VA 06-09-201206/12/121732
THÔNG BÁO06/07/121625
THÔNG BÁO 06/01/121609
Bố Cục Trong Nhiếp Ảnh05/21/122096
MOTHER DAY 201205/14/121850
Buổi Học Sáng Tác Ảnh Đầu Tiên04/30/121766
Lớp Nhiếp Ảnh ( Tuần thứ 3)04/26/121719
THÔNG BÁO04/20/121914
Photography Class 04-15-201204/16/122246
Lớp Nhiếp Ảnh Tuần thứ 2 - 201204/12/122057
Lớp Nhiếp Ảnh -01-04- 201204/02/121989
Khai Giảng Lớp Nhiếp Ảnh năm 201203/26/122428
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc