About Us
Main menu
Số truy cập: 6930013
Lớp Nhiếp ẢnhDateView
VNUSPA THỰC TẬP CHÂN DUNG07/21/141944
VNUSPA & Mùa Hè 2014 07/02/141165
BÀI THỰC TẬP CHÂN DUNG 06/24/141096
Bài Tập "Cô Dâu Nỗi Loạn "06/19/141103
Cái Nh́n Nhiếp Ảnh03/10/141143
VNUSPA Chuẩn Bị TRIỂN LĂM 201311/11/131217
Lớp Chụp Chân Dung 201310/22/131170
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Studio 201305/13/131634
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Portraiture05/07/131527
Thực Tập Chụp Lễ Hội HOA ANH ĐÀO04/08/131614
Mừng Lễ Phục Sinh-Nhà Thờ CTTĐ Việt Nam-Arlington Virginia - 201304/01/131921
THỰC TẬP CHỤP CHÂN DUNG03/25/131465
Mừng Bổn Mạng Lớp NA GIUSE(Joseph)03/18/131307
Sinh Hoạt VNUSPA Trong Ngày Triển Lăm Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế 201211/27/121779
VNUSPA & LỄ BẾ GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH NIÊN KHÓA 201211/27/121337
Hợp Cuối Khóa Lớp Nhiếp Ảnh 10/22/121436
VNUSPA picnic09/17/121548
Phóng Sự & Tài Liệu09/10/121500
VNUSPA Tham dự PICNIC cùng Giáo Xứ CTTĐVN08/20/121614
Tiệc Tri Ân07/18/121647
FLASH07/10/121808
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TRI ÂN07/09/121850
THÔNG BÁO07/01/121422
Photography Class still life 06-201206/20/121640
VNUSPA TAI SPRINGFIELD 201206/17/121682
Sáng Tác Ảnh Tại Springfield VA 06-09-201206/12/121782
THÔNG BÁO06/07/121673
THÔNG BÁO 06/01/121660
Bố Cục Trong Nhiếp Ảnh05/21/122146
MOTHER DAY 201205/14/121906
Buổi Học Sáng Tác Ảnh Đầu Tiên04/30/121814
Lớp Nhiếp Ảnh ( Tuần thứ 3)04/26/121769
THÔNG BÁO04/20/121962
Photography Class 04-15-201204/16/122295
Lớp Nhiếp Ảnh Tuần thứ 2 - 201204/12/122111
Lớp Nhiếp Ảnh -01-04- 201204/02/122040
Khai Giảng Lớp Nhiếp Ảnh năm 201203/26/122480
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc