About Us
Main menu
Số truy cập: 6981153
Lớp Nhiếp ẢnhDateView
VNUSPA THỰC TẬP CHÂN DUNG07/21/141979
VNUSPA & Mùa Hè 2014 07/02/141196
BÀI THỰC TẬP CHÂN DUNG 06/24/141124
Bài Tập "Cô Dâu Nỗi Loạn "06/19/141131
Cái Nh́n Nhiếp Ảnh03/10/141174
VNUSPA Chuẩn Bị TRIỂN LĂM 201311/11/131242
Lớp Chụp Chân Dung 201310/22/131194
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Studio 201305/13/131661
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Portraiture05/07/131556
Thực Tập Chụp Lễ Hội HOA ANH ĐÀO04/08/131637
Mừng Lễ Phục Sinh-Nhà Thờ CTTĐ Việt Nam-Arlington Virginia - 201304/01/131947
THỰC TẬP CHỤP CHÂN DUNG03/25/131495
Mừng Bổn Mạng Lớp NA GIUSE(Joseph)03/18/131336
Sinh Hoạt VNUSPA Trong Ngày Triển Lăm Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế 201211/27/121806
VNUSPA & LỄ BẾ GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH NIÊN KHÓA 201211/27/121359
Hợp Cuối Khóa Lớp Nhiếp Ảnh 10/22/121463
VNUSPA picnic09/17/121577
Phóng Sự & Tài Liệu09/10/121527
VNUSPA Tham dự PICNIC cùng Giáo Xứ CTTĐVN08/20/121646
Tiệc Tri Ân07/18/121675
FLASH07/10/121830
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TRI ÂN07/09/121873
THÔNG BÁO07/01/121448
Photography Class still life 06-201206/20/121666
VNUSPA TAI SPRINGFIELD 201206/17/121707
Sáng Tác Ảnh Tại Springfield VA 06-09-201206/12/121807
THÔNG BÁO06/07/121695
THÔNG BÁO 06/01/121683
Bố Cục Trong Nhiếp Ảnh05/21/122167
MOTHER DAY 201205/14/121930
Buổi Học Sáng Tác Ảnh Đầu Tiên04/30/121837
Lớp Nhiếp Ảnh ( Tuần thứ 3)04/26/121793
THÔNG BÁO04/20/121985
Photography Class 04-15-201204/16/122317
Lớp Nhiếp Ảnh Tuần thứ 2 - 201204/12/122135
Lớp Nhiếp Ảnh -01-04- 201204/02/122062
Khai Giảng Lớp Nhiếp Ảnh năm 201203/26/122500
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc