About Us
Main menu
Số truy cập: 6881957
Lớp Nhiếp ẢnhDateView
VNUSPA THỰC TẬP CHÂN DUNG07/21/141904
VNUSPA & Mùa Hè 2014 07/02/141138
BÀI THỰC TẬP CHÂN DUNG 06/24/141067
Bài Tập "Cô Dâu Nỗi Loạn "06/19/141075
Cái Nh́n Nhiếp Ảnh03/10/141113
VNUSPA Chuẩn Bị TRIỂN LĂM 201311/11/131187
Lớp Chụp Chân Dung 201310/22/131143
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Studio 201305/13/131607
Lớp Nhiếp Ảnh Giuse-Photoshop&Portraiture05/07/131500
Thực Tập Chụp Lễ Hội HOA ANH ĐÀO04/08/131586
Mừng Lễ Phục Sinh-Nhà Thờ CTTĐ Việt Nam-Arlington Virginia - 201304/01/131889
THỰC TẬP CHỤP CHÂN DUNG03/25/131436
Mừng Bổn Mạng Lớp NA GIUSE(Joseph)03/18/131276
Sinh Hoạt VNUSPA Trong Ngày Triển Lăm Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế 201211/27/121750
VNUSPA & LỄ BẾ GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH NIÊN KHÓA 201211/27/121311
Hợp Cuối Khóa Lớp Nhiếp Ảnh 10/22/121411
VNUSPA picnic09/17/121519
Phóng Sự & Tài Liệu09/10/121472
VNUSPA Tham dự PICNIC cùng Giáo Xứ CTTĐVN08/20/121583
Tiệc Tri Ân07/18/121617
FLASH07/10/121780
THƯ MỜI THAM DỰ TIỆC TRI ÂN07/09/121826
THÔNG BÁO07/01/121398
Photography Class still life 06-201206/20/121611
VNUSPA TAI SPRINGFIELD 201206/17/121659
Sáng Tác Ảnh Tại Springfield VA 06-09-201206/12/121757
THÔNG BÁO06/07/121649
THÔNG BÁO 06/01/121635
Bố Cục Trong Nhiếp Ảnh05/21/122122
MOTHER DAY 201205/14/121882
Buổi Học Sáng Tác Ảnh Đầu Tiên04/30/121791
Lớp Nhiếp Ảnh ( Tuần thứ 3)04/26/121745
THÔNG BÁO04/20/121939
Photography Class 04-15-201204/16/122272
Lớp Nhiếp Ảnh Tuần thứ 2 - 201204/12/122084
Lớp Nhiếp Ảnh -01-04- 201204/02/122016
Khai Giảng Lớp Nhiếp Ảnh năm 201203/26/122457
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc