About Us
Main menu
Số truy cập: 6881960
Tin Tức - Thông BáoDateView
Toàn Cảnh Pḥng Chấm Thi Ảnh Quốc Tế Kỳ 4 của Hội Ảnh VNUSPA 2014 10/23/14948
VNUSPA Mừng Xuân Giáp Ngọ 201401/27/141210
Cảm Tạ : Our Wedding Day Vinh&Sophie08/06/131149
Vĩnh biệt Lê Ngọc Minh, người viết lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam 04/06/121667
PHÂN ƯU04/06/121763
Nhiếp ảnh gia nữ triển lăm tại nhật báo Người Việt03/14/121672
VINH DANH NAG LÊ-NGỌC-MINH03/13/121570
NAGPC Ra Mắt Ngăy/3/201203/06/121684
Những H́nh Ảnh Ngày Vinh Danh NAG Lê-Ngọc-Minh02/28/125353
Phóng Sự Mừng Xuân 201201/23/121930
Nhiếp Ảnh Gia Tiền Bối LÊ-NGỌC-MINH01/06/122217
Những H́nh Ảnh sinh hoạt ngày khai mạc Triển Lăm 10/19/111747
Góp Lời Cầu Nguyện10/02/111865
Gặp Gỡ 2 qua ống kính du lịch09/24/112026
CUỘC TRIỂN-LĂM ẢNH NGHỆ-THUẬT CỔ-ĐIỂN CỦA NHIẾP-ẢNH-GIA TRẦN-TRÍ.02/01/112912
Chúc Mừng Giáng sinh12/21/102193
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 110/20/102775
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 210/20/102067
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 310/20/102098
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 410/20/102088
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 510/20/102161
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -110/19/102211
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -210/19/102244
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -310/19/102293
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -410/19/101972
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -510/19/101990
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -610/19/102329
Khai Mạc Triển Lăm và Phát Giải Thưởng Ảnh Quốc Tế 201010/18/102482
Photoshop-08 Preset 07/24/101943
Bài về máy Rollei (Văn-Nghệ Tuần-Bao xuất-bản tại Sydney, Úc)01/16/102423
Hội Việt Anh Chấm Thi Cuối Khóa01/09/101922
CHÚC MỪNG Năm Mới 201012/21/092460
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam- PSCVN12/08/092151
Qui-định mới về Tước-hiệu của FIAP.07/26/092265
Cướp máy ảnh hoành hành ở trung tâm Sài G̣n 01/13/092491
Triển Lăm Ảnh Sáng Tạo Việt Nam10/14/082190
Nhiếp Ảnh Gia Joseph Hoa và Những Người Mỹ Gốc Việt Mê Ảnh ...09/20/084582
Số lượt truy cập tiêu biểu 8/30/0808/30/082056
Số lượt truy cập tiêu biểu07/30/081920
Buổi Họp Mặt Trao Thẻ FIAP của Hội Ảnh VNUSPA07/30/082231
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0813832
Triễn Lăm "Họa Sĩ Việt Nam "06/20/082327
United States Photographic Alliance (USPA) Certificate 05/26/082261
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc