About Us
Main menu
Số truy cập: 6830247
Tin Tức - Thông BáoDateView
Toàn Cảnh Pḥng Chấm Thi Ảnh Quốc Tế Kỳ 4 của Hội Ảnh VNUSPA 2014 10/23/14922
VNUSPA Mừng Xuân Giáp Ngọ 201401/27/141186
Cảm Tạ : Our Wedding Day Vinh&Sophie08/06/131119
Vĩnh biệt Lê Ngọc Minh, người viết lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam 04/06/121640
PHÂN ƯU04/06/121729
Nhiếp ảnh gia nữ triển lăm tại nhật báo Người Việt03/14/121646
VINH DANH NAG LÊ-NGỌC-MINH03/13/121543
NAGPC Ra Mắt Ngăy/3/201203/06/121658
Những H́nh Ảnh Ngày Vinh Danh NAG Lê-Ngọc-Minh02/28/125271
Phóng Sự Mừng Xuân 201201/23/121903
Nhiếp Ảnh Gia Tiền Bối LÊ-NGỌC-MINH01/06/122191
Những H́nh Ảnh sinh hoạt ngày khai mạc Triển Lăm 10/19/111718
Góp Lời Cầu Nguyện10/02/111834
Gặp Gỡ 2 qua ống kính du lịch09/24/112000
CUỘC TRIỂN-LĂM ẢNH NGHỆ-THUẬT CỔ-ĐIỂN CỦA NHIẾP-ẢNH-GIA TRẦN-TRÍ.02/01/112882
Chúc Mừng Giáng sinh12/21/102167
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 110/20/102743
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 210/20/102041
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 310/20/102072
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 410/20/102058
INTERNATIONAL EXHIBITION DIGITAL SALON 510/20/102135
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -110/19/102186
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -210/19/102217
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -310/19/102262
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -410/19/101947
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -510/19/101963
INTERNATIONAL EXHIBITION 2010 -610/19/102303
Khai Mạc Triển Lăm và Phát Giải Thưởng Ảnh Quốc Tế 201010/18/102461
Photoshop-08 Preset 07/24/101916
Bài về máy Rollei (Văn-Nghệ Tuần-Bao xuất-bản tại Sydney, Úc)01/16/102397
Hội Việt Anh Chấm Thi Cuối Khóa01/09/101892
CHÚC MỪNG Năm Mới 201012/21/092430
Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam- PSCVN12/08/092123
Qui-định mới về Tước-hiệu của FIAP.07/26/092239
Cướp máy ảnh hoành hành ở trung tâm Sài G̣n 01/13/092465
Triển Lăm Ảnh Sáng Tạo Việt Nam10/14/082165
Nhiếp Ảnh Gia Joseph Hoa và Những Người Mỹ Gốc Việt Mê Ảnh ...09/20/084536
Số lượt truy cập tiêu biểu 8/30/0808/30/082030
Số lượt truy cập tiêu biểu07/30/081896
Buổi Họp Mặt Trao Thẻ FIAP của Hội Ảnh VNUSPA07/30/082207
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0813660
Triễn Lăm "Họa Sĩ Việt Nam "06/20/082303
United States Photographic Alliance (USPA) Certificate 05/26/082239
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc