About Us
Main menu
Số truy cập: 7099488
THÔNG BÁO
VN-USPA (07/01/12)


Kính Thông báo

Trân trọng thông báo đến Lớp Nhiếp Ảnh và các Thành Viên của VNUSPA . Chủ nhật ngày  08-07-2012 chúng ta open lớp học như thường lệ . Trong ngày này; ngoài chuyện sẽ học bài mới ,chúng ta c̣n gặp nhau bàn thảo chương tŕnh sắp tới . Kính mong các anh chi em hợp mặt đông đủ sau tuần nghĩ lễ.

Thay mặt VNUSPA

Hanh Lê .

 
Page: 1     Lần đọc: 1540 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc