About Us
Main menu
Số truy cập: 7099471
THÔNG BÁO
VN-USPA (06/07/12)


THÔNG BÁOTrân trọng thông báo cùng tất cả anh chị em trong lớp nhiếp ảnh.Chủ nhật ngày 10-06-2012 ,chúng ta có buổi thực tâp sáng tác theo nội dung mà anh chị em vừa mới học thời gian qua .Vậy ! Các thành viên tham gia buổi sáng tác, hăy mang các sáng kiến ra để thực hiện và hoàn thành những tác phẩm có giá trị cao từ các thể loại .Chúng tôi rất biết ơn khi các anh chị mang theo người mẫu và những ǵ có thể dùng trong buổi thưc tập này.(các phương tiện ,đồ vật cần thiết cho buổi thực tập theo ư kiến từng thành viên )

  Có hai địa điểm chụp thực tập trong ngày chủ nhật . Chúng ta gặp nhau tai:


Springfield Church of Christ
7512 Old Keene Road
Springfield, VA 22150
 
Điện thoại liên lạc:
Thầy Ḥa: 571-228-6393
Anh Hạnh: 571-749-8384
 
Thay mặt Ban Giảng Huấn

VNUSPA 06-07-2012

 
Page: 1     Lần đọc: 1793 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc