About Us
Main menu
Số truy cập: 7099484
THÔNG BÁO
VN-USPA (06/01/12)


THÔNG BÁO


Chúng tôi thay mặt Ban Giảng Huấn . Trân trọng thông báo đến các anh chi em học viên lớp Nhiếp Ảnh đi học đầy đủ . V́ Tuần này ,chúng ta co 15 phút làm bài test. Đây là việc cần phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Thay mặt Ban Giảng Huấn

VNUSPA

 
Page: 1     Lần đọc: 1780 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc