About Us
Main menu
Số truy cập: 7013339
Góp Lời Cầu Nguyện
VN-USPA (10/02/11)


           Cụ Bà MARIA NGUYỄN  THỊ ĐÁO 

 
Chúng tôi kính thông báo đến các bạn ảnh gần xa . Người "mẫu"và là Bà Nội của nhiếp ảnh gia Khaly đang trong những ngày nằm liệt và hôn mê v́ bị té ngă .Chúng tôi xin các bạn ảnh gần xa góp lời cầu nguyện cho cụ bà MARIA Nguyễn Thị Đáo . Thay mặt gia đ́nh Khaly . kính xin nhận ḷng biết ơn của chúng tôi .

  (h́nh ảnh của bà đă được gởi đi khắp nơi trên thế giới và đạt  nhiều thành tích cao trong làng ảnh nghệ thuật . Bà nhập vai rất tài t́nh đáp ứng được những khoảnh khắc yêu cầu trong sáng tác ảnh .)

 
Page: 1     Lần đọc: 1934 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc