About Us
Main menu
Số truy cập: 7013332
Gặp Gỡ 2 qua ống kính du lịch
VN-USPA (09/24/11)Chúng tôi xin giới thiệu các bạn ảnh gần xa chương tŕnh Triển Lăm ảnh nghệ thuật do Công Ty ATNT  TOURS & TRAVEL bảo trợ được tổ chức tại Nhật Báo Người Việt Cal

Thứ sáu ( 30 thang 9 )mời các bạn hữu đến hội trường báo NGười Việt để treo ảnh, bắt đầu từ 2g trưa.


 
Page: 1     Lần đọc: 2098 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc