About Us
Main menu
Số truy cập: 7013614
PHÂN ƯU Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Huy Trực
VN-USPA (10/22/09)


PHÂN ƯU


GIA Đ̀NH NHIẾP-ẢNH NGHỆ-THUẬT VIỆT-NAM HẢI-NGOẠI

ĐƯỢC TIN


Cụ NGUYỄN-HUY-TRỰC

 Nguyên Tổng Thư-kư HỘI NHIẾP-ẢNH VIỆT-NAM, 1963-1975

Nguyên Giám-đốc các lớp Nhiếp-ảnh Hội Việt-Mỹ, Sài-G̣n, 1961-1975.
 
 Sáng lập và Chủ-tịch Hội Nhiếp-ảnh Việt-Mỹ, Sài-G̣n, 1961-1975.


VỪA TẠ-THẾ TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

NGÀY 19-10-2009

HƯỞNG THỌ 84 TUỔI
 
 CHÚNG TÔI XIN THÀNH-KÍNH PHÂN-ƯU
CÙNG CỤ BÀ NGUYỄN-HUY-TRỰC CÙNG TANG QUYẾN
VÀ CẦU CHÚC HƯƠNG-LINH  CỤ NGUYỄN-HUY-TRỰC SỚM TIÊU-DIÊU MIỀN LẠC CẢNH

Ô. B.  LÊ NGỌC MINH , La Mirada, California.
Ô. B.  DƯƠNG XUÂN PHƯƠNG, Anaheim, California.
Ô. B.  BÙI QUƯ LÂN, Westminster, California.
Ô. B.  PHẠM-HUY-HOÀN, Garden Grove, California.
Ô. B.  NGUYỄN-ĐỨC-CUNG, Irvine, Caifornia.
Ô. B.  TRẦN-QUANG-ĐÔN, Irvine, Caifornia.
Ô. B.  NGUYỄN-NGỌC-CHÁNH, Huntington Beach, California.
Ô. B.  NGUYỄN-BẢO-THẠCH, Garden Grove, California.
Ô. B.  JOSEPH H̉A PHẠM, Falls Church, Virginia.
Ô. B.  NGUYỄN-THÁI-TÂN, Portland, Oregon.
Ô. B.  NGUYỄN-VĂN-THÀNH, Westminster, California.
Ô. B.  NGUYỄN-QUÍ-TIẾN, Garden Grove, California.
Ô. B.  ABEL J. GUERRA, Laguna Beach, California.
Bà SUE CÔNG, Santa Ana, California.
Bà TÂM-ĐAN, Westminster, California.
Bà NGUYỄN-THỊ-NỘI, Portland, Oregon.
Ô. HOÀNG-PHÙNG-QUYỀN, Garden Grove, California.
Ô. PHẠM-KẾ-TIẾN, Huntington Beach, California.
Ô. DƯƠNG-NHƯ-PHỤNG, San Jose, California.

HỘI NHIẾP ẢNH VIỆT NAM, HỘI ẢNH NGHỆ-THUẬT V.N. PORTLAND, HỘI ẢNH VIETNAM PHOTOGRAPHIC ART SOCIETY, HỘI NGHỆ-THUẬT V.N. VÙNG HOA-THỊNH-ĐỐN và HỘI ẢNH THE UNITED MEDIUM FORMAT PHOTOGRAPHERS OF CALIFORNIA 
 
Page: 1     Lần đọc: 2127 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc