About Us
Main menu
Số truy cập: 7013660
web site của ông Granier
(03/07/09)


http://www.laurentgranier.20mn.com/
http://www.zaf.cc/#/content/start/
Kính thưa qúy thân-hữu nhiếp-ảnh :
 
Dưới đây là hai web sites của ông Laurent Granier, ông Ngọc-Chánh đã co cơ-hội gặp ông Granier tại Joshua Treee National Monument, California, hôm Thứ Năm vừa qua.
 
Ông Granier, theo lời mô tả của ông, là "50% Việt-Nam + 50% Quốc-tế", chụp nhiều ảnh tại Việt-Nam và viết tiếng Việt rất "nghề".
 
Xin mời quý vị xem web site của ông, sau đó, xin gửi e-mail tới ông Granier, cho ông biết cảm-tưởng của quý vị.  Riêng tôi, tôi rất khâm-phục hình ảnh của ông, vì cái nhìn tinh-tế, vì kỹ-thuật cứng cáp của ông và cái tình của ông đối với Việt-Nam.
 
Xin cảm ơn ông Granier và xin cảm ơn quý vị.
 
Thân mến,
 
Lê Ngọc Minh
 
Page: 1     Lần đọc: 2387 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc