About Us
Main menu
Số truy cập: 7013615
Hội Ảnh Nghệ Thuật
VN-USPA (01/13/09)


Chúng tôi đựoc tin Hội Ảnh Nghệ Thuật mở lớp Nhiếp Ảnh Digital miễn phí cho cộng đồng người Việt tại California .VN-USPA trân trọng báo tin vui này đến cùng bạn ảnh gần xa.

Khai giảng: 7 tháng 2

Ghi danh: autumnphm@yahoo.com, 714-873-4205, 714-323-3002


Khi ghi danh bằng điện thư, xin cho biết tên và số phone để liên lạc.


 
Page: 1     Lần đọc: 2528 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc