About Us
Main menu
Số truy cập: 7013624
Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Ảnh triển lăm
VN-USPA (01/13/09)


Chúng tôi (VN-USPA) được tin Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Ảnh tổ chức triển lăm ảnh nghệ thuật tại Thiền Viện Sùng Nghiêm . VN-USPA kính chúc Quư Hội được thành công và xin giới thiệu đến các bạn ảnh gần xa về tin vui đầu Xuân này .

Thời gian: 10 AM, T.7, 24 tháng 1

Địa điểm: thiền viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841

Liên lạc: 714-323-3002 
Page: 1     Lần đọc: 2778 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc