About Us
Main menu
Số truy cập: 7013318
Triển Lăm Ảnh Sáng Tạo Việt Nam
Josephhoa (10/14/08)


Ngày 04/10 đến12/10 tại 97 Phó Đức Chính,Q1,Saigon,Việt Nam.Lănh Sự Quán Pháp cùng với Viện Trao Đỗi Văn Hóa Việt Pháp tại Saigon đă tổ chức cuộc triển lăm Ảnh Sáng Tạo-Ư Tưởng của Nhiếp ảnh gia Ḥang Quốc Tuấn cùng 05 nhiếp ảnh gia VN và 08 nhiếp ảnh gia người  Pháp .Cuộc triển lăm lần này đă mang một luồng sinh khí mới mẻ và sâu sắc trong giới thưởng ngoạn .Mười bốn  nhiếp ảnh gia đă thể hiện phong phú phong cách mới lạ và tạo h́nh nỗi bật chủ đề của cuộc triển lăm lần này. Với tính cách sáng tạo đó , mỗi  người mỗi vẻ thật hấp dẫn và thu hút đông đảo người xem
   
  Sau đây xin giới thiệu các tác giả tham gia triển lăm và Slideshow ảnh nghệ thuật đă được Triển Lăm .

  06 Tác gỉa Việt Nam                                            

 01 Hoàng Quốc Tuấn  (Saigon)
 02-Lư Hoàng Long  (Dalat)
 03-Đăng Hào  (Hà nội)
 04-Nguyễn Đ́nh Minh  (Saigon)
 05-Trần Thanh Sang  (Saigon)
 06-Ngô Đ́nh Trúc  (Saigon)

 08 Tác gỉa Pháp

 01-Ragno Annelise
 02-Grosse Isabelle
 03-Lesueur Natacha
 04-Nikolaev Stefan
 05-Pouvreau Paul
 06-Prache Nikolas
 07-Rousse Georges
 08-Susplugas Jeanne

 
 
Page: 1     Lần đọc: 2244 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc