About Us
Main menu
Số truy cập: 7099524
Máy Ảnh Kodak Retina
(05/08/08)F. KODAK RETINA LOẠI REFLEX, gồm 4 kiểu, sản-xuất từ năm 1956 tới 1967.

Tất cả những máy Retina loại phản chiếu (SLR) đều có :

* Ống kính trùng tên với ống kính của các máy kể trên (như Xenon C, Heligon C, Xenar, Ysarex v.v...), nhưng đây là những ống kính khác, kích thước khác, không thay đổi lẫn cho nhau được, ngoại trừ ống kính của Retina Reflex (kiểu 025, xem chi-tiết của kiểu 025 dưới đây).

* Sau khi bấm máy, gương phản chiếu bật lên nóc máy và ở vị-trí đó; khi ta lên phim th́ gương phản chiếu mới hạ xuống.

* Tên mỗi kiểu máy đều được khắc vào mặt trước của nóc máy, thí-dụ : Kodak Retina Reflex S...


RETINA REFLEX (kiểu 025), sản-xuất năm 1956-1958.

C̣n gọi là kiểu "nguyên-thủy". Có quang-kế selenium, ở mặt trước của máy, gần với nút bấm; quang-kế không tương-giao với khẩu-độ và tốc-độ; chỉnh ánh sáng bằng cách chập hai cái kim quang-kế ở cửa sổ trên nóc máy để t́m ra trị-số độ sáng (EV), sau đó chỉnh trị-số này vào riềm màng trập. Cần lên phim đặt dưới đáy máy, khi lên phim đồng-thời đếm phim, hạ gương phản chiếu và kích màng trập. Ngàm gắn flash đặt trên đỉnh nóc che gương phản chiếu. Lỗ gắn flash đặt phía trước máy, gần ống kính. Chỉnh xa gần bằng cách xoay riềm ống kính.

Trang-bị ống kính cơ-bản Schneider-Retina-Xenon C hoặc Rodenstock Retina-Heligon C 50 mm f/2.0 gồm sáu thấu-kính, dùng màng trập Synchro-Compur, tốc-độ B, ST, LVS, MFX và từ 1 tới 1/500 giây.

Cả hai loại ống kính này đều có phần trước ống kính thay đổi được.

Ống kính cơ-bản Xenon có thể thay phần trước bằng ống kính tầm rộng 35 mm f/4 Curta-Xenon C, hoặc 35 mm f/5.6 Curta-Xenon hoặc viễn-kính 80 mm f/4 Longar-Xenon. Ống kính cơ-bản Heligon cũng có ống kính phụ (phần trước) tương-tự; nhưng ta không thể đem ống kính phụ của Xenon gắn qua ống kính Heligon và ngược lại.

Những ống kính Xenon C này dường như được thừa-hưởng từ ống kính chế-tạo cho Retina IIC, IIIc, IIIC, v́ ống kính phụ 35 mm và 80 mm gắn cho ba máy trên có thể đem gắn cho Retina Reflex Xenon C không trở ngại.

Số-lượng máy sản-xuất : 65 000 máy.


RETINA REFLEX S (kiểu 034), sản-xuất năm 1959-1961.

Đây là kiểu máy hoàn toàn khác biệt với máy Reflex (kiểu 025) kể trên : ống kính thay đổi được hoàn toàn (không phải chỉ thay được phần trước ống kính) vẫn dùng màng trập Synchro-Compur, tốc-độ B, ST, MFX và từ 1 tới 1/500 giây, nhưng màng trập được đặt tại phía sau ống kính (thay v́ đặt trong ống kính). Quang-kế selenium phối-hợp đồng-bộ với khẩu-độ của ống kính; cửa sổ của quang-kế được che bằng miếng plastic đục (thực ra nhiệm-vụ của miếng plastic là để phân-bố ánh sáng cho đều quang-kế, nhưng miếng plastic này rất hay bị thất-lạc, nhất là khi ta mua máy cũ); cần lên phim đặt dưới đáy máy; nút bấm máy đặt trên nóc máy phía tay phải. Chỉnh xa gần bằng cách đẩy một cái lẫy phía dưới ống kính.

Ống kính cơ-bản gồm Schneider-Xenar hoặc Rodenstock-Ysarex 50 mm f/2.8 (cả hai đều là loại bốn thấu-kính); hoặc ống kính Schneider-Xenon hoặc Rodenstock-Heligon 50 mm f/1.9 (cả hai đều là loại sáu thấu-kính). Ngoài ra Retina c̣n chế-tạo hai ống kính tầm rộng 28 và 35 mm, ba viễn-kính 85, 135 và 200 mm, tất cả đều thay đổi được trên mọi thân máy Retina Reflex từ nay về sau.

Chỉ có máy Retina S trang-bị với ống kính Xenar và Xenon mới chính-thức nhập-cảng vào Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 78 000 máy.


RETINA REFLEX III (kiểu 041), sản-xuất năm 1960-1964.

Ống kính máy hoàn toàn giống như Retina Reflex S (kiểu 034) kể trên, với một vài thay đổi : nút bấm máy đặt ở phía trước máy (thay v́ ở trên nóc máy), có khóa để khóa nút bấm; lỗ cắm flash được dời sang phía phải (nh́n từ phía trước); cửa sổ ống nhắm được làm lớn hơn; cửa sổ quang-kế bằng nhôm, nhô ra nhiều hơn; mũi tên của quang-kế nh́n thấy trên ống nhắm; miếng kính mờ trong ống nhắm giờ đây có thêm ṿng tṛn trơn, nhỏ, với lằn cắt
ngang chia đôi ở chính giữa để dễ lấy nét.

Số-lượng máy sản-xuất : 116 000 máy.


RETINA REFLEX IV (kiểu 051), sản-xuất năm 1964-1968.

Chữ Retina Reflex khắc vào mặt trước náy. Kiểu này giống như Retina Reflex loại III với các khác biệt phía ngoài như sau : cửa sổ quang-kế dài hơn, mặt trên của máy (ngay phía trên ống kính) có một cửa sổ nhỏ để phản chiếu khẩu-độ và tốc-độ từ ống kính lên ống nhắm, thêm một vạch đỏ xuất-hiện trên ống nhắm khi quang-kế thấy thiếu sáng; đường cắt ngang trong tấm kính mờ được thay bằng đường cắt chéo 45 độ; trả phim lại lơi bằng tay quay (như các máy 35 mm ngày nay) và ngàm gắn flash tương-giao với nút bấm. Cơ-phận đếm phim tự trả về số 0 mỗi khi
ta mở lưng máy.

Trang-bị ống kính Retina-Xenar f/2.8 (bốn thấu-kính) hoặc Retina-Xenon f/1.9 (sáu thấu-kính), cả hai đều được tinh-hóa và có tiêu-cự 50 mm.

Số-lượng máy sản-xuất : hơn 524 000 máy.

(Tiếp theo)
 
Page: 1 2 3 4 5 6 7     Lần đọc: 20539 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc