About Us
Main menu
Số truy cập: 7099522
Máy Ảnh Kodak Retina
(05/08/08)C. KODAK RETINA LOẠI III, gồm 4 kiểu, sản-xuất từ năm 1954
tới 1960 và 1977.

Đây là ba kiểu máy có thể nói là thượng-đẳng và lư-thú nhất của loại máy xếp Retina. Đó là những kiểu Retina IIIc (kiểu 021), Retina IIIC (kiểu 028) và Retina IIIC (kiểu 1977).


RETINA IIIc (kiểu 021), sản-xuất năm 1954-1957.

Máy này nh́n từ phía trước, có hai cửa sổ, cửa sổ lớn phía tay phải là ống nhắm, có đóng khung ảnh trường của ống kính cơ-bản 50 mm. Cửa sổ nhỏ hơn, gần phía trái của kính trắc-viễn. Phía trái có một nắp nhôm che quang-kế selenium; khi đo sáng, nếu trời nắng, đóng cửa nhôm xuống, khi ánh sáng yếu, mở cửa nhôm lên. Quang-kế cho ta trị-số EV, ta gài trị-số EV đó vào ống kính, sau đó khẩu-độ và tốc-độ luôn luôn tương-giao (cho đến khi ta đổi trị-số EV khác). Núm tṛn trên nóc máy, gần nút bấm máy, khắc màu đỏ và lục, hướng-dẫn cách đọc EV khi ánh sáng mạnh hay yếu, hàng số trong cửa sổ tṛn chỉ độ nhạy DIN và ASA. Cần lên phim đặt dưới đáy máy. Bánh xe chỉ-danh loại phim (nơi núm trả phim) chỉ danh bẩy loại phim. Chữ Retina IIIc khắc trên nóc máy.

Có ba loại ống kính trang-bị cho máy Retina IIIc là Retina-Xenon C của Schneider Kreuznach 50 mm f/2.0, Retina-Xenon C hoặc Heligon C 50 mm f/2.8, cả hai đều là loại sáu thấu-kính, đều được tinh-hóa, đều có thể thay phần trước của ống kính bằng ống kính 35 mm và 80 mm; chỉ có loại máy lắp ống kính Xenon C được chính-thức nhập-cảng vào Mỹ. Khi dùng ống kính phụ, ta phải dùng kính nhắm gắn vào ngàm gắn flash trên nóc máy. Tất cả đều dùng màng trập Synchro-Compur, tốc-độ B, MX và từ 1 tới 1/500 giây.

Số-lượng máy sản-xuất : 209 765 máy.


RETINA IIIC (kiểu 028), sản-xuất năm 1958-1960.

Tương-tự như máy Retina IIIc, ngoại trừ những khác biệt phía ngoài như sau : chữ Retina IIIC khắc trên nóc máy; mặt trước có hai cửa sổ kích thước bằng nhau; quang-kế không c̣n nắp nhôm nữa; núm tṛn để chỉnh quang-kế chỉ c̣n một thang EV (thay v́ hai như ở Retina IIIc). Sự khác-biệt phía trong : ống nhắm có ba ảnh trường cho ống kính 35 mm, 50 mm và 80 mm, khi đổi ống kính 35 mm và 80 mm, ta không cần đến khung nhắm phụ 35 mm và 80 mm nữa. Bánh xe chỉ loại phim (nơi trả phim) chỉ danh ba loại, gồm hai loại phim màu và một loại đen trắng.

Trang-bị ống kính Schneider-Kreuznach Retina-Xenon C hoặc Heligon C 50 mm f/2.0, cả hai đều có sáu thấu-kính, đều được tinh-hoá, dùng màng trập Synchro-Compur MXV, tốc-độ B và từ 1 tới 1/500 giây.

Số-lượng máy sản-xuất : khoảng 68 000 máy.


RETINA IIIC (kiểu 1977), sản-xuất năm 1977.

Năm 1977, nhân dịp kỷ-niệm 50 năm thành-lập hăng Kodak A.G. ở Stuttgart, Kodak gom những cơ-phận c̣n lại (cơ-phận tồn kho dự-trù để sửa chữa những kiểu máy cũ, nếu cần; nhưng v́ Retina quá bền chắc nên cơ-phận không dùng đến), lắp ráp được một số-lượng nhỏ máy Retina IIIC nữa, do đó giới tiêu-thụ gọi là "kiểu 1977", không phải là số hiệu của hăng sản-xuất. Những máy này không bán ra thị-trường, chỉ để tặng một số nhân-vật quan-trọng, khách hàng quư và nhân-viên cao-cấp hay thâm-niên của hăng... Số thứ-tự của máy đặc-biệt bắt đầu bằng số "9". Đây là kiểu máy rất hiếm (10).

Kiểu này tương-tự như Retina IIIC (kiểu 028), ngoại trừ sự khác biệt phía ngoài như sau : quang-kế do Gossen chế-tạo, độ nhạy ASA lên tới 3200 (thay v́ 1300 ASA như kiểu máy IIIC và 650 ASA như kiểu máy IIIc). Bánh xe chỉ loại phim đơn-giản hơn, chỉ c̣n ba loại là "phim màu ngoài trời", "phim màu trong nhà" và "phim đen trắng".

Số-lượng máy sản-xuất : 120 máy.

Ống kính : như Retina IIIC (kiểu 028).


RETINA IIIS (kiểu 027), sản-xuất năm 1958-1960.

Đây là loại máy đầu tiên của Retina dùng ống kính cố-định, thay đổi ống kính được, gồm hai loại ống kính tầm rộng, ba viễn-kính, ngoại trừ ống kính cơ-bản; tất cả những ống kính này đều tương-hợp với kính trắc-viễn; viền của ảnh-trường trong kính nhắm tráng bạc, tương-hợp với cơ-phận chỉnh xa gần để chỉnh thị-sai. Có quang-kế selenium và kính trắc-viễn. Nút bấm máy đặt trên nóc máy, lỗ cắm flash đặt ở bửng trước máy (giữa ống kính với cửa sổ quang-kế).

Máy này sản-xuất trước cả Retina IF (kiểu 046), IIF (kiểu 047), đồng-thời với IIS (kiểu 024) và được giới tiêu-thụ ưa chuộng hơn cả ba loại trên.

Retina IIIS trang-bị ống kính Retina-Xenon hoặc Retina-Heligon 50 mm f/1.9 (sáu thấu-kính), hoặc ống kính Retina-Xenar hoặc Ysarex 50 mm f/2.8 (ba thấu-kính), tất cả dùng màng trập Synchro-Compur. Chỉ có loại máy gắn ống kính Xenar và Xenon là chính-thức nhập-cảng vào Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 45 050 máy.

(Tiếp theo)
 
Page: 1 2 3 4 5 6 7     Lần đọc: 20537 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc