About Us
Main menu
Số truy cập: 7049518
Máy Ảnh Kodak Retina
(05/08/08)A. KODAK RETINA I, gồm 13 kiểu, sản-xuất từ năm 1934 tới 1964.


RETINA I (kiểu 117), sản-xuất năm 1934-1935.

Retina I c̣n gọi là "kiểu máy nguyên-thủy" là kiểu máy xếp 35 mm, ta bấm một cái nút, mở cái cửa phía trước về phía tay phải (từ trên nh́n xuống) và ống kính từ trong thân máy tŕnh ra. Buồng xếp làm bằng da, màu đen. Máy có hai bánh xe bằng nhôm khá lớn ở phía trên, một để lên phim, một để trả phim lại lơi. Máy bọc màu đen, viền ống kính, khóa mở lưng máy... bằng kim-loại mạ kền. Phía trên nóc máy có ống nhắm (là loại ống nhắm trực-tiếp), nhưng không có kính trắc-viễn (1). Chỉnh xa gần bằng cách nhắm chừng. Nút chận phim (2) nằm cạnh bánh xe lên phim. Nút bấm máy đặt tại riềm ống kính. Máy không có ngàm gắn flash.

Trang-bị ống kính Schneider-Xenar Kreuznach 50 mm f/3.5 dùng màng trập (3) Compur 00, tốc-độ B, T và từ 1 đến 1/300 giây. Cũng có một số máy trang-bị màng trập Compur-Rapid, tốc-độ lên tới 1/500 giây. Trước khi chụp ta phải kích màng trập ở riềm ống kính.

Số-lượng máy sản-xuất : khoảng 60 000 máy.


RETINA I (kiểu 118), sản-xuất năm 1936-1937.

Vẫn c̣n được gọi là "Retina nguyên-thủy". Bề ngoài không khác kiểu 117 bao nhiêu, nhưng nút chận phim được dời về lưng máy; nút bấm máy đặt tại riềm ống kính; không có ngàm gắn flash.

Trang-bị ống kính Schneider-Xenar 50 mm f/3.5, màng trập Compur Rapid, tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/500 giây.

Số-lượng máy sản-xuất : 9 144 máy.


RETINA I (kiểu 119), sản-xuất năm 1936-1938.

Từ 1937 trở đi mới chính-thức được gọi là Retina I. Máy có thêm cửa sổ đếm phim (4) trên nóc, giữa ống nhắm và bánh xe lên phim. Bánh xe lên phim và trả phim được làm nhỏ hơn; bánh xe trả phim cao hơn cho dễ dùng, có 5 lằn rănh, đếm từ trên xuống. Nút bấm máy đặt tại riềm ống kính. Không có ngàm gắn flash.

Dùng ống kính Kodak Anastigmat Ektar hoặc Schneider-Xenar 50mm f/3.5 (cả hai ống kính đều do hăng Schneider ở Đức chế-tạo), màng trập Compur hoặc Compur-Rapid, tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/500 giây. Kiểu này không chính-thức nhập-cảng vào Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 39 111 máy.


RETINA I (kiểu 126), sản-xuất năm 1936-1938.

Từ 1937 trở đi mới chính-thức được gọi là Retina I, máy bọc đen nhưng viền kim-loại mạ kền trắng hoặc đen. Từ nay trở đi Retina có thêm ngàm gắn flash (5) bắt lên nóc máy bằng hai con ốc, giữa ống nhắm với bánh xe trả phim; bánh xe này cao hơn bánh xe lên phim và có 5 lằn rănh. Tuy vậy vẫn có một số máy kiểu này không có ngàm gắn flash. Nút bấm máy vẫn đặt tại riềm ống kính. Máy có thể là loại mạ kền hoặc loại tráng men đen.

Ống kính gồm hai loại : loại bán tại Âu Châu trang-bị ống kính Schneider-Xenar f/3.5, hoặc Zeiss Tessar f/3.5, hoặc Rodenstock Ysar hoặc Angénieux Alcor; loại bán tại thị-trường Mỹ trang-bị ống kính Kodak Ektar f/3.5 (ống kính này do Schneider sản-xuất), tất cả đều dùng màng trập Compur-Rapid, tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/500 giây.

Số-lượng máy sản-xuất : 39 100 máy.


RETINA I (kiểu 141), sản-xuất năm 1937-1939.

Từ đây trở đi nút bấm máy được đặt trên nóc thay v́ tại riềm ống kính. Bánh xe lên phim cao hơn kiểu trước, bánh xe trả phim c̣n cao hơn nữa và được tiện bẩy lằn rănh. Riềm máy mạ kền, có ngàm gắn flash.

Loại máy bán tại Âu châu trang-bị ống kính Kodak Anastigmat hoặc Schneider-Xenar f/3.5, màng trập Compur tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/300 giây hoặc Compur-Rapid tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/500 giây; loại bán tại Mỹ trang-bị ống kính Kodak Ektar f/3.5, màng trập Compur-Rapid.

Số-lượng máy sản-xuất : 31 749 máy.


RETINA I (kiểu 143), sản-xuất năm 1938-1939.

Loại này cũng giống như kiểu 141, nhưng riềm máy tráng men đen, không có ngàm gắn flash, ống kính Schneider 50 mm f/3.5, màng trập Compur, tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/300 giây. Loại này không chính-thức nhập-cảng vào Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 21 476 máy.


RETINA I (kiểu 148), sản-xuất năm 1939-1940.

Kiểu này, nửa nóc máy phía lên phim (phía trái, nh́n từ phía trước) cao hơn nửa nóc máy phía trả phim; ống nhắm cao hơn nóc máy (phía cao) khoảng 4 ly; thân máy có thêm một lỗ ven răng (ngay bên cạnh nút bấm máy) để gắn dây bấm mềm. Bánh xe lên phim thấp xuống theo kiểu 119. Cơ-phận đếm phim nay nhỏ hơn và đặt gần ống nhắm và nay tương-giao với bánh xe lên phim. Có cơ-phận ngừa chụp chồng.

Ống kính cùng đặc-tính với kiểu 141.

Số-lượng máy sản-xuất : 14 957 máy.


RETINA I (kiểu 149), sản-xuất năm 1939.

Nóc máy giống kiểu 148, nhưng riềm tráng men đen, không có ngàm gắn flash.

Ống kính cùng đặc-tính với kiểu 143. Đây cũng là loại Retina chót dùng màng trập Compur v́ từ kiểu 010 trở đi, Retina dùng màng trập Compur-Rapid, hoặc Synchro-Compur.

Số-lượng máy sản-xuất : 10 403 máy.


RETINA I (kiểu 010), sản-xuất năm 1946-1950.

Loại máy này sản-xuất sau thế-chiến thứ hai, tương-tự như kiểu 148, dùng các cơ-phận tiền-chiến hoặc cơ-phận chế-tạo trong thời chiến. Một số máy có ngàm gắn flash, một số không có ngàm, nhưng có lỗ khoan sẵn để bắt ngàm "sau" !

Kiểu này được trang-bị bằng năm loại ống kính, tất cả đều có tiêu-cự 50 mm f/3.5, như Retina-Xenar, Retina-Zenar, Kodak Anastigmat Ektar (một loại do Schneider chế-tạo ở Đức, một loại do Kodak chế-tạo tại Rochester), hoặc Rodenstock Ysar; ống kính có loại được "tinh-hóa" (6) như Retina-Xenar, Rodenstock Ysar, Ektar/Rochester; các loại khác không. Tất cả đều dùng màng trập Compur-Rapid, tốc-độ B, T và từ 1 tới 1/500 giây.

Chỉ có loại máy Retina gắn ống kính Retina-Xenar (có tinh-hoá) chính-thức nhập-cảng vào Mỹ; loại này số máy có thêm chữ EK đứng trước, số máy đóng ở mặt trong của lưng máy.

Số-lượng máy sản-xuất : 413 708 máy (số-lượng chung của kiểu 010 và 013).


RETINA I (kiểu 013), sản-xuất năm 1949-1951.

Từ kiểu này trở đi nóc máy, phía phải và phía trái cao bằng nhau; ống nhắm đặt gọn hẳn vào nóc máy. Có ngàm gắn flash. Núm chỉnh xa gần thay bằng h́nh bán-nguyệt, dầy, mặt màu đen.

Ống kính Retina-Xenar 50 mm f/2.8 hoặc f/3.5 (một số ống kính có tinh-hoá, một số không), màng trập Compur-Rapid; một số máy sản-xuất năm 1049 có tương-giao flash X, từ 1950 về sau máy nào cũng có tương-giao X. Tốc-độ T không c̣n nữa. Kiểu này không chính-thức nhập-cảng vào Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : xem trên đây.


RETINA Ia (kiểu 015), sản-xuất năm 1951-1954.

Kiểu này có cần lên phim đặt trên nóc máy, kế ngay nút bấm máy (chỉ có kiểu Retina Ia và IIa có cần lên phim đặt trên nóc máy), khi lên phim, màng trập được kích theo (trước đây, mỗi lần chụp, ngoài việc lên phim, ta c̣n phải kích màng trập, nếu không màng trập không mở/đóng).

Máy này chia làm hai loại, cả hai loại đều không nhập-cảng vào Mỹ :

* Loại sản-xuất từ tháng Giêng tới tháng 7-1951, có ŕa trên của nóc máy vạt cạnh 45 độ, trang-bị ống kính Retina-Xenar f/3.5, hoặc f/2.8; hoặc Rodenstock Heligon f/3.5, hoặc Kodak Ektar (sản-xuất tại Rochester) f/3.5... tất cả ống kính đều có tiêu-cự 50 mm. Dùng màng trập Compur-Rapid, tương-giao flash X.

* Loại sản-xuất từ 8-1951 tới 4-1954, có ŕa trên của nóc máy bo bầu (không vạt 45 độ như loại trên), trang-bị ống kính Retina-Zenar f/3.5 hoặt Retina-Xenar f/2.8 hoặc Kodak Ektar (Rochester) f/3.5, tất cả đều có tiêu-cự 50 mm, màng trập Synchro-Compur XM.

Số-lượng máy sản-xuất : hơn 137 000 máy.


RETINA Ib (kiểu 018), sản-xuất năm 1954-1958.

Cần lên phim đặt phía dưới đáy máy ảnh; đầu máy (phía phải và trái) làm bầu hơn; đặc biệt hơn cả là từ kiểu này trở đi, buồng tối xếp bằng da được thay bằng hộp nhôm, không c̣n sợ thủng lỗ... Ống nhắm mở lớn hơn và từ nay có kẻ khung (lần đầu tiên). Cửa sổ đọc số phim dạng 1/4 ṿng tṛn, đặt tại nóc máy, gần nút bấm. Đổi kiểu khóa lưng máy. Kính lọc lớn hơn, nay là 32 mm thay v́ 27 mm như trước. Thang trị-số độ sáng (Light Value) từ 3 tới 18 khắc vào mặt màng trập.

Trang-bị ống kính Retina-Xenar 50 mm f/2.8 năm thấu-kính, màng trập Synchro-Compur, tương-hợp flash XM, ST. Kiểu này không bán tại Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 160 893 máy.

RETINA IB (kiểu 019), sản-xuất năm 1957-1960.

Kiểu này có quang-kế selenium, nhưng quang-kế không phối-hợp đồng-bộ với khẩu-độ hoặc tốc-độ máy. Khi dùng, ta đọc trị-số độ sáng (LV), gài trị-số này vào riềm màng trập, từ đây khẩu-độ và tốc-độ luôn luôn tương-giao, ta lựa thành-phần khẩu-độ hoặc tốc-độ tùy nhu-cầu, thành-phần kia sẽ tự-động chỉnh (như kiểu ống kính Hasselblad 500 CM). Nóc máy cao hơn, lại có thêm một cửa sổ để soi sáng cho khung nhắm làm cho máy trông rất giống kiểu máy Retina IIIC.

Ống kính Retina-Xenar f/2.8 tinh-hóa, màng trập Synchro-Compur. Kiểu này không bán tại Mỹ.

Số-lượng máy sản-xuất : 76 000 máy.

(Tiếp theo)
 
Page: 1 2 3 4 5 6 7     Lần đọc: 20155 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc