About Us
Main menu
Số truy cập: 7100157
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Lâm.
VN-USPA & Lê-Ngọc-Minh giới thiệu (07/18/08)
 Là thành viên Ban Chấp hành Hội ảnh Thông Xanh tại Portland, Oregon, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Lâm đồng thời là thành viên Ban Giảng huấn của những lớp nhiếp ảnh do Hội tổ chức trong thời gian qua. Anh đă từng triển lăm ảnh nhiều lần tại Oregon, đặc biệt là vào những dịp Lễ, Tết… với cộng đồng. Những ngày cuối tuần, anh thường cùng chiếc moto rong ruổi vùng bờ biển Oregon, những cuộc tranh tài thể thao trên sông nước, trên tuyết… đôi lần xuống tận vùng Yosemite, đường 395, Death Valley, Grand Canyon, Sedona và Yellowstone… Xin mời quư bạn ảnh thưởng lăm vài tấm ảnh của anh Nguyễn Việt Lâm 
Page: 1     Lần đọc: 2869 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc