About Us
Main menu
Số truy cập: 7100149
Nhiếp- Ảnh- Gia Mary Nguyễn (1)
VN-USPA & Lê-Ngọc-Minh giới thiệu (06/07/08)Nữ nhiếp-ảnh-gia Mary Nguyễn (Nguyễn-Thị-Nội) là thành-viên Ban Chấp-hành Hội ảnh "Thông Xanh" tại Portland, Oregon. Chị là người đi nhiều, chụp nhiều và thường được thân-hữu biết đến như là người đă từng "dẫm nát các địa-điểm săn ảnh" khắp miền Tây nước Mỹ !

Bước chân "săn h́nh" năm 2007 đưa chị tới Cambodia. Nơi đây chị đă thu vào ống kính những tấm ảnh độc-đáo về Ta Prohm và Angkor Wat...

Chúng tôi mạn phép nhiếp-ảnh-gia Mary Nguyễn được tŕnh bày vài ảnh sau đây của chị cùng thân-hữu nhiếp-ảnh


 
Page: 1     Lần đọc: 3659 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc