About Us
Main menu
Số truy cập: 7099538
Kết quả thi ảnh quốc lần thứ 4 VNUSPA 2014 tại Mỹ
Nguồn tin: Sưu tầm (11/23/14)


Kết quả thi ảnh quốc lần thứ 4 VNUSPA 2014 tại Mỹ - 05:01:27 PM | 13/11/2014
Lối về No1 - tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (Huy chương Vàng FIAP)
Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Việt Nam - US (VNUSPA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2014/246), PSA. Gồm các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đen trắng, du lịch đă thu hút nhiều nhà nhiếp ảnh trên thế giới gửi tác phẩm tới dự thi.

Tại cuộc thi này các nhà nhiếp ảnh Việt Nam đă giành nhiều giải thưởng cao:

Tự do cho ảnh màu:

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “Lối về No1” và giành Huy chương Bạc VNUSPA cho tác phẩm “Thôn quê”.

Tác giả Lê Minh Vũ, Nguyễn Hoàng Tân đoạt Huy chương Đồng FIAP cho các tác phẩm “Ḷ gạch” và “Đường về”, đồng thời Nguyễn Hoàng Tân cũng giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Bám biển”.

Tác giả Lê Nguyễn, Tạ Hoàng Nguyên giành Huy chương Đồng VNUSPA cho các tác phẩm “Mùa xuân” và “Ḿnh em”.

Tác giả Nguyễn Hoàng Vũ nhận bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Quà của biển”.

Các tác giả: Đỗ Hiếu Liêm, Vũ Kim Khoa, Đặng Quang Vinh nhận bằng Danh dự của PSA và VNUSPA cho các tác phẩm “Cùng nhau làm việc”, “Phơi cá” và “Hoàng hôn đăng quang”.

Tự do cho ảnh đen trắng:

Tác giả Nguyễn Văn Đảnh đoạt Huy chương Đồng FIAP cho tác phẩm “Đua voi ở bản Đôn 2”.

Tác giả Huỳnh Tấn Thăng, Vơ Thị Huỳnh giành Huy chương Bạc và Đồng PSA cho các tác phẩm “Hạnh phúc tuổi già” và “Tập làm người lớn”.

Tác giả Vũ Kim Khoa, Huỳnh Tấn Thăng giành Huy chương Đồng VNUSPA cho các tác phẩm “Tuổi thơ” và Học kinh Koran”.

Tác giả Đoàn Hồng nhận bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Khai sinh”.

Các tác giả: Lê Nguyễn, Tạ Hoàng Nguyên nhận bằng Danh dự VNUSPA cho các tác phẩm “Ruộng bậc thang”, “Gọi nhóm” và “Những ngày sau chiến tranh”. 

Du lịch:

Tác giả Lê Minh Vũ, Cam Hiếu đoạt Huy chương Đồng FIAP cho hai tác phẩm mang tên “Vô đề”.

Các tác giả: Lê Nguyễn, Nguyễn Ngọc Thạch giành Huy chương Đồng VNUSPA cho các tác phẩm “Vào vụ mới” và “Làng quê”, cũng đồng thời Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Mai Thiện nhận bằng Danh dự VNUSPA cho các tác phẩm “Ruộng lúa Bắc Sơn”, “Vô đề” và “Mùa cấy”.

Thông tin chi tiết về kết quả cuộc thi được đăng trên: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1163&pid=136

 

 

Đức Thắng
 
Page: 1     Lần đọc: 1597 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc