About Us
Main menu
Số truy cập: 7015992
Xuân vừa đến th́ Đông trở lại.
Nguyễn Sơn (03/13/13)


Xuân vừa đến th́ Đông trở lại.

Xuân vừa đến th́ Đông trở lại. Thời tiết dạo này cũng hơi lạ. Mới vài ngày trước nắng ấm, trời xanh trong đẹp lên 10 độ dương +. Hoa lá cây cỏ đua nhau nẩy nở, mọi người xôn xao mừng ngày Xuân đến. Th́ nấy ngày nay tuyết lại rơi, ngoài trời u ám lạnh gía – 10 tới -15 độ âm.
Hy vọng tuần tới sẽ không c̣n tuyết rơi nữa và sẽ thay thế vào đó là những tia nắng ấm của ngày đầu chớm Xuân. Nếu có ai đó về Quê Mẹ, xin cho tôi gởi tia nắng ấm ở xứ này.
Chúc Cô Chú Anh Chị Em, và các bạn cuối tuần luôn vui khỏe.
Nguyễn Sơn

.

001 Xuân vừa đến Đông trở laị

001 Xuân vừa đến Đông trở laị

002 Giọt nước ngày Đông

002 Giọt nước ngày Đông

003 Hoa nở trong tuyết

003 Hoa nở trong tuyết

004 Nếu Xuân về hoa nở khắp nơi

004 Nếu Xuân về hoa nở khắp nơi

005 chớm nụ hoa Xuân

005 chớm nụ hoa Xuân

006  Nụ Xuân

006 Nụ Xuân

007 Ong bướm ngày Xuân

007 Ong bướm ngày Xuân

008 Sắc  hoa ngày Xuân

008 Sắc hoa ngày Xuân

009  Khoe sắc  hoa  Xuân

009 Khoe sắc hoa Xuân

010 Xuân về

010 Xuân về

011 Những ngày Xuân đến

011 Những ngày Xuân đến

012 Những ngày Xuân đến

012 Những ngày Xuân đến

013 Những ngày Xuân đến

013 Những ngày Xuân đến

014 Những ngày Xuân đến

014 Những ngày Xuân đến

015 Những ngày Xuân đến

015 Những ngày Xuân đến

016 Tĩnh vật ngày Xuân

016 Tĩnh vật ngày Xuân

 
Page: 1     Lần đọc: 2465 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc