About Us
Main menu
Số truy cập: 7013264
T́m một vần Thơ
Nguyễn Sơn (10/31/12)


T́m một vần Thơ

Nguyễn Sơn Photography

| Leave a comment

Thu lại về trong tôi

Được hai ngày trời Thu nắng đẹp, đi lang thang chụp được một ít ảnh Thu, Gởi đến các bạn xem vào ngày cuối tuần.
Chúc các bạn luôn vui khỏe để đón chờ ngày vui mới.
Nguyễn Sơn Germany.

Muốn xem h́nh lớn hơn xin bấm vào h́nh.

001 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

Xin bấm vào dưới đây để xem PPS h́nh và nghe nhạc. Lá rơi trong chiều của Nhạc Sĩ Thanh Trang. Lời ca ngọt ngào của Ca Sĩ Tân Hảo sẽ đưa chúng ta vào Thu.

PPS.Thu lai ve trong toi

002 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

003 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

004 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

005 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

006 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

007 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

008 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

009 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

010 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

011 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

012 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

013 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

014 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

015 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

016 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

017 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

018 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

019 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography

020 Thu lại về trong tôi. Nguyễn Sơn Photography01- Chiều Thu trên sông by Nguyễn Sơn
02-Những ngày Thu sương by Nguyễn Sơn
03-Thu và Nai by Nguyễn Sơn
04 Lá Thu by Nguyễn Sơn
05 Lá Thu by Nguyễn Sơn
06 Lá Thu by Nguyễn Sơn
07 Lá Thu by Nguyễn Sơn
 
Page: 1     Lần đọc: 1867 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc