About Us
Main menu
Số truy cập: 6626522


Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 2016
November 22nd , 2016
 
Dear friends,
 
We would like to thank you for your participation and attendance at our 5th VNUSPA International Digital Salon 2016 event in Burke, VirginiaYour presence together with your entries was greatly appreciated and has gone towards making this event a great success. 

Congratulations to all the winners, the ones who got the most votes chosen by a panel of 3 judges.  Please, find attached, the contest scorecard. For more information, please check out the complete results at http://www.vnuspa.com/en/the-5th-vnuspa-international-digital-salon-2016/results/
 
Again, we sincerely thank you for choosing to be a part of The 5th VNUSPA International Digital Salon 2016 and look forward to seeing you again at our next event.
 
Sincerely,
VNUSPA Contest Organizers

 Congratulations to the award winners of the 5th VNUSPA International Digital Salon 2016. Your photography embodies the best of photographic art today in its vivid images and its provocative messages. Through your lens, we see beautiful scenes in ordinary places. Please see your results HERE
15 Bai Moi DangDateView
Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/21/16191
Slideshow Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/20/1683
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 2016 11/15/1671
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 11-13- 201609/27/16282
Xem hội hoa đào ở công viên Ueno - Tokyo04/29/16344
THÔNG BÁO Chuẩn Bị Nhận Ảnh Thi03/26/16722
Thương Tiếc một Vị Cố Vấn03/05/16894
01/12/161178
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEARS12/09/151343
Membership10/08/151545
VNUSPA 2015 Outdoor Portrait 08/25/151571
VNUSPA Kỷ Niệm 12 Năm Hoạt Động Nhiếp Ảnh tại Washington DC Virginia 07/18/151553
SINH HOẠT NHIẾP ẢNH của VNUSPA 06-2015 07/05/151596
FUNDRAISING DINNER - VNUSPA 201505/22/151638
01/19/151721
15 Bai Doc Nhieu NhatDateView
Sử dụng Layer Mask trong Photoshop 04/05/1237116
Máy Ảnh Rolleiflex Song Kính05/08/0834877
Lễ Măn Khóa Nhiếp Ảnh Cấp 1-205/20/0829785
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 200505/13/0828320
Triết lư khỏa thân của Dương Quốc Định 12/15/0819638
Máy Ảnh Kodak Retina05/08/0817460
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)08/01/0815702
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0812971
Máy Ảnh Exakta Và Praktica05/08/0812944
Catalog 195305/06/0812415
Catalog 195405/06/0811792
Herb Ritts - Một biệt tài 12/14/0810410
Sơ Lược Về Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam06/15/0810370
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân07/16/089598
Nhiếp ảnh đèn flash với bất kỳ mức độ, kỹ năng04/08/128981
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc