About Us
Main menu
Số truy cập: 6903492
  
LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN
( miễn phí )
Khai giảng vào Chúa Nhật 9/17/2017 tại Hội Trường Giáo Dục
 và kết thúc vào Chúa Nhật 12/17/2017
Chương tŕnh học mỗi Chúa Nhật từ 2 PM - 5 PM. 
 1. Trang bị kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết để chụp những bức ảnh đẹp
 2. Du ngoạn để chụp h́nh ngoại cảnh 
 3. Hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 4. Xin ghi danh với Thông Vũ: 408-387-3347 | thong_vu72@yahoo.com







15 Bai Moi DangDateView
08/06/1781
May 7,2017 REVOLUTIONARY WAR 05/26/17169
04/14/17207
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16449
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16340
12/20/16401
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16491
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16427
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16500
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16404
Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/21/16667
Slideshow Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/20/16454
Merry Christmas 201611/15/16426
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 11-13- 201609/27/16670
Xem hội hoa đào ở công viên Ueno - Tokyo04/29/16743
15 Bai Doc Nhieu NhatDateView
Sử dụng Layer Mask trong Photoshop 04/05/1238441
Máy Ảnh Rolleiflex Song Kính05/08/0838129
Lễ Măn Khóa Nhiếp Ảnh Cấp 1-205/20/0831368
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 200505/13/0829951
Triết lư khỏa thân của Dương Quốc Định 12/15/0820360
Máy Ảnh Kodak Retina05/08/0819113
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)08/01/0816586
Máy Ảnh Exakta Và Praktica05/08/0814123
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0813906
Catalog 195305/06/0813201
Catalog 195405/06/0812575
Sơ Lược Về Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam06/15/0810929
Herb Ritts - Một biệt tài 12/14/0810743
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân07/16/0810319
Kỷ Sư Dương Trung Hiếu là "Ai"?04/16/099903
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc